DJ BFAT

DJ BFAT

   Real Name: Nguyễn Đại
   D.O.B: 01.12.1990
   Been DJ since 2011

  •  Á QUÂN DJ BATTLE 2016

  •  THAM GIA ESCAPE HALLOWEEN 2015 

  •  BACKPACK FESTIVAL 2018


Venue played: 
  •    2013 - 2014     Disc Jokey tại  NINZ LOUNGE, 
•    2014 - 2015   Disc Jokey tại AMADA LOUNGE,SKY PANDORA
•    2015 -2016    President Disc Jokey tại : KINGDOM BEER CLUB, SHOOTER BEER CLUB, HOPE BEER GARDEN, YOYO BEER GARDEN, POC POC BEER GARDEN
•    2016 Team Leader DJ tại LE PUB , HAIR OF THE DOG BAR
•    2017 – 2018 Team leader DJ GEMINI PUB CẦN THƠ
•   2018 Dj tại 1960 

  • Thành phố : Ho Chi Minh City
  • Thời gian 1 set: 1- 4 Hours
  • Sở trường: BASE HOUSE, TRAP, TWERK, EDM
  • Share with:
Liên hệ để đặt lịch

DJ khác

Xem thêm