MC GL

MC GL   

Personal Info :
      - Real name :Nguyễn Trường Giang
      - DJ Name : GL 
      - MC since: 2014
   Club Residence
      - Kingdom beerclub
       - Lux Sky Lounge
       - The Runway beerclub
       - Key lounge
       - The Ball Room Lounge 
       - Spark NightClub
       - The100 Lounge 
       - Medical Sai Gon
       - Rosy Lounge
       - Republic

 OFFICAL MC: 
       - Kasho Club
       - PocPoc beer garden
       - Dom Sky & Lounge

 

 

  • Thành phố : Ho Chi Minh City
  • Thời gian 1 set: 1- 4 Hours
  • Sở trường:
  • Share with:
Liên hệ để đặt lịch

DJ khác

Xem thêm